Manifest

Les democràcies occidentals de tipus liberal es troben actualment amenaçades. Grans estats com la Xina, Rússia o els Estats Units veuen la integració europea com una amenaça per la seva hegemonia. A més, democràcies que semblaven consolidades, com ara Turquia, han evolucionat cap a estats semi totalitaris i estats europeus com ara Polònia o HongriaContinua llegint “Manifest”

Create your website with WordPress.com
Per començar