Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Manifest

Col·lectiu
europeista i catalanista

Les democràcies occidentals de tipus liberal es troben actualment amenaçades.

Grans estats com la Xina, Rússia o els Estats Units veuen la integració europea com una amenaça per la seva hegemonia.

A més, democràcies que semblaven consolidades, com ara Turquia, han evolucionat cap a estats semi totalitaris i estats europeus com ara Polònia o Hongria han evolucionat cap a un sistema que amenaça la democràcia liberal i la separació de poders.

El Brexit ha posat punt i final a la participació del Regne Unit al sistema de la Unió Europea, on hi ha fet grans contribucions i ha mantingut un equilibri de poder amb altres grans estats europeus.

El populisme, tant de dretes com d’esquerres, ha posat en crisi el sistema de partits a Itàlia, França, el Regne Unit o Grècia i amenaça el cor d’Europa.

A Catalunya, el procés i el conflicte polític que es viu internament i amb l’estat espanyol també ha contribuït negativament a l’acceptació, no sols de la UE, sinó també de l’ideari propugnat pels pares fundadors del projecte d’integració europea nascut després de la Segona Guerra Mundial. I s’ha passat d’un europeisme generalitzat a una situació on molt sovint es rebutja la idea d’una Unió Europea.


Es per això que des del Col·lectiu Schuman – Catalunya propugnem:

  1. Que el procés d’integració europea en el marc de la UE és bo pel conjunt dels estats, pobles i ciutadans per a mantenir i ampliar la seva sobirania, no sols formal sinó també efectiva.

  2. Que com a ciutadans amb ciutadania europea assumim les qüestions europees com a pròpies.

  3. Que cal difondre l’ideari europeista, en permanent renovació i evolució, en el sí de la ciutadania de Catalunya.

  4. Per altra banda, també cal difondre la realitat catalana a Europa, especialment on hi ha el poder de les institucions de la UE.

  5. Que vista la fragmentació i la polarització dels partits polítics catalans, val la pena crear espais compartits de diàleg i encontre polític.


I ens constituïm com a Col•lectiu per a la defensa i difusió d’aquests principis.


Col·lectiu Schuman – Catalunya
A Barcelona, el 23 de d’abril de 2020.